Se upp för bedrägerier

I och med att bankärenden sköts allt mer över internet så ökar risken för bedrägerier. Läs mer om hur du skyddar dig.

Samhället digitaliseras i snabb takt. Numera kan bankärenden skötas snabbt och smidigt via internet eller mobilen, något bankkunderna uppskattar. Men i takt med digitaliseringen förändras också brottsligheten. Bedragare kommer på nya sätt att lura till sig pengar.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året. Bedragaren tar kontakt via telefon och utger sig för att vara till exempel från Fonia eller från en banken och påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att kunden ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller lämna ut sina koder. I samma ögonblick som kunden gör det kan bedragaren börja tömma kundens konto.

Men BankID, bankdosa och koder är personliga värdehandlingar som inte får lämnas ut till någon annan. Dessa är nycklarna till kundens pengar.

– Du kan skydda dig genom att aldrig lämna ut dina personliga koder eller kontouppgifter och genom att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Du lämnar ju inte ut dina hemmanycklar till någon bara för att personen påstår sig vara reparatör, säger Jan Olsson, nationell expert vid Polisens nationella bedrägericenter.

  • Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter
  • Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
  • Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till fonias kundtjänst för att kontrollringa
  • Om du drabbas – polisanmäl alltid! Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier.

Fonia ringer aldrig er och ber om att slå in koden till BankID.Skrivet av: Fonia
2018-06-05