Våra Värderingar

Fonias värderingar ligger till grund för företagets verksamhet och ska genomsyra allt vi gör. Genom våra värderingar vill vi ge uttryck för vår trovärdighet samtidigt som vi tillkännager våra kunder och medarbetare som våra viktigaste resurser.

Enkelhet

Vi har en platt organisation vilket gör att vi har snabba vägar till beslut. I allt vi gör skall vi hela tiden tänka: "kan vi göra detta på ett enklare sätt?" Vi skall inte skapa onödiga rutiner och onödig administration, i alla led tänker vi enkelt och avskalat.

Sparsamhet

För att kunna vara konkurrenskraftiga i pris måste vi vara kostnadsmedvetna i alla led. Vi ska ständigt värdera hur vi kan göra saker billigare och mer kostnadseffektivt.

Handlingskraft

Med entusiasm och vilja till att förbättra och gå framåt skapar vi arbetsglädje och utveckling! Vi är ett entreprenörsföretag och vill ha medarbetare som vågar och vill ta initiativ.

Flexibilitet

Vår omvärld är i ständig förändring. För att möjliggöra vår fortsatta expansion och utveckling krävs flexibilitet och förändringsvilja, på alla nivåer, som säkerställer fortsatt framgång.

Utmanare

Vi ser oss alltid som den nytänkande utmanaren inom telekombranschen. Det vi saknar i storlek utjämnar vi genom att vara den mest snabbfotade operatören. Vårt personliga klimat och höga nivå av delaktighet ger oss fördelar.

Kundfokus

Vi har kunden i fokus, i allt som vi gör. Vi värdesätter våra kunders behov och strävar efter att överträffa kundens förväntningar. I Fonias kultur står kundens upplevelse i centrum.

Undrar du fortfarande något om företaget? Mer info om oss