Östtimor

Till Östtimor (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift12,10 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift12,10 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift24,00 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift24,00 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Österrike

Från  Österrike

Uppkopplingsavgiftsom i Sverige
Samtal inom Österrikesom i Sverige
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)som i Sverige
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA7,88 kr/min
Samtal till Övriga länder20,00 kr/min
Ta emot samtalsom i Sverige
Skicka SMSsom i Sverige

Till  Österrike (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,34 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift4,13 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift5,94 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift5,94 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Zimbabwe

Till Zimbabwe (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,90 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift0,90 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Zambia

Från  Zambia

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Zambia19,80 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)19,80 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA19,80 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal19,80 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Zambia (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,99 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift0,99 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Vitryssland

Från  Vitryssland

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Vitryssland13,81 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)13,81 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA13,81 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal22,61 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Vitryssland (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift2,42 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift2,60 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift6,00 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift6,00 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Vietnam

Från  Vietnam

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Vietnam13,81 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)13,81 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA13,81 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal8,41 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Vietnam (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift3,43 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift3,43 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Venezuela

Från  Venezuela

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Venezuela13,81 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)13,81 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA13,81 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal8,41 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Venezuela (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,22 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift0,83 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Vanuatu

Till  Vanuatu (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift6,26 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift6,26 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Uzbekistan

Från  Uzbekistan

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Uzbekistan13,81 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)13,81 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA13,81 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal12,94 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Uzbekistan (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,84 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift0,84 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.

Uruguay

Från  Uruguay

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Uruguay13,81 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)13,81 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA13,81 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal17,25 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Uruguay (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,66 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift2,07 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.