Guyana

Från  Guyana

Uppkopplingsavgift0,00 kr
Samtal inom Guyana0,59 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)0,59 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA7,95 kr/min
Samtal till Övriga länder20,00 kr/min
Ta emot samtal0,55 kr/min
Skicka SMS0,24 kr/st

Till  Guyana (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift2,69 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift2,69 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.