Mexiko

Till  Mexiko (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,55 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift1,76 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.