Nauru

Till  Nauru (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift11,85 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift11,85 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift24,00 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift24,00 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.