Nicaragua

Från  Nicaragua

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Nicaragua19,80 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)19,80 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA19,80 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal28,11 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/st

Till  Nicaragua (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift1,40 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift1,40 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.