Spanien

Från  Spanien

Uppkopplingsavgiftsom i Sverige
Samtal inom Spaniensom i Sverige
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)som i Sverige
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA7,95 kr/min
Samtal till Övriga länder20,00 kr/min
Ta emot samtalsom i Sverige
Skicka SMSsom i Sverige

Till  Spanien (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift0,22 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift2,80 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift5,94 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift5,94 kr/min
OBS: Priserna som visas är inklusive moms.