Turkmenistan

Från  Turkmenistan

Uppkopplingsavgift4,90 kr
Samtal inom Turkmenistan13,81 kr/min
Samtal till EES-länder (Alla EU-länder, Island, Liechtenstein och Norge)13,81 kr/min
Samtal till Albanien, Andorra, Färöarna, Kanada, Kosovo, Schweiz, Turkiet och USA13,81 kr/min
Samtal till Övriga länder19,80 kr/min
Ta emot samtal19,04 kr/min
Skicka SMS3,00 kr/s

Till  Turkmenistan (från Sverige)

Från fast telefoni och IP-telefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till fast nät, minutavgift1,16 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingsavgift0,74 kr
Till mobilt nät, minutavgift1,16 kr/min
Från HVM och Mobiltelefoni
Till fast nät, uppkopplingsavgift0,75 kr
Till fast nät, minutavgift10,20 kr/min
Till mobilt nät, uppkopplingavgift0,75 kr
Till mobilt nät, minutavgift10,20 kr/minOBS: Priserna som visas är inklusive moms.